Signalizačné majáky a dopravné svetlá

Dopravné signalizačné zariadenia sú s prihliadnutím na náročné podmienky, v ktorých sú prevádzkované, konštruované tak, aby boli odolné voči vibráciám a striekajúcej vode. Podľa použitia za radia do dvoch základných kategórií.
Semafory a dopravné majáky - signalizácia slúžiaca na vyznačenie prekážky cestnej premávky (nehoda, odstavený automobil, práce na ceste), zvýraznenie servisného miesta, zvýraznenie obsluhy na elektrických rozvádzačoch, pri pohybe obsluhy po koľajisku, k rozdeľovaniu jazdných pruhov, k označeniu pracovného miesta a pod.
Automobilové majáky - majáky s úchytmi k dopravným motorovým prosriedkom, slúžia ako výstražná signalizácia účastníkov cestnej premávky, špeciálnych dopravných prostriedkov, ktorí chcú zlepšiť svoju bezpečnosť.

Adaptér na trúbku
Kód produktu: WE 97589036
Spodný držiak semaforu
Kód produktu: WE 97589401
Adaptér na trúbku
Kód produktu: WE 97589402