Opticko - akustická signalizácia

Okrem kombinovanej signalizácie MLOAS 32, ktorá je výrobkom spoločnosti Amicus, sa zameriavame na distribúciu produktov značky Werma. Z pohľadu existujúcich možností na inštaláciu špecifikujeme dve základné skupiny zariadení. Voľne stojace, kde je možnosť využitia širokej ponuky držiakov, nástavcov a zabudovateľné, ktorých konštrukcia je prispôsobená na montáž priamo do panela alebo krabičky.

Optická časť kombinovaných signalizácii je z pohľadu použitia svetelného zdroja najčastejšie zastúpená žiarovkovou, výbojkovou alebo úspornou LED- technológiou. Zvukový výstup akustickej časti je v závislosti od typu zariadenia generovaný elektromechanickou, elektrodynamickou, elektromagnetickou alebo piezomeničovou metódou.