Akustická signalizácia

Okrem základného typu akustickej signalizácie MAS 32, ktorý je výrobkom spoločnosti Amicus, sa zameriavame na distribúciu produktov značky Werma. Z pohľadu existujúcich možností na inštaláciu špecifikujeme dve základné skupiny zariadení. Voľne stojace, kde je možnosť využitia širokej ponuky držiakov, nástavcov a zabudovateľné, ktorých konštrukcia je prispôsobená na montáž priamo do panela alebo krabičky. 
Zvukový výstup je v závislosti od typu zariadenia generovaný elektromechanickou, elektrodynamickou, elektromagnetickou alebo piezomeničovou metódou. V ponuke sa okrem jednoduchých sirén, húkačiek a bzučiakov nachádzajú aj multifunkčné zvukové zariadenia. Užívateľ si na nich, okrem iného, môže nastavovať úroveň hlasitosti a podľa požadovanej frekvencie, prípadne bezpečnostnej normy vyberať najvhodnejšie typy tónov.