Slovak English German Russian
Click on the slide!

Nové dizajnovo a technologicky unikátne navrhnuté elektrické oceľové radiátory, s výbornými tepelno-akumulačnými vlastnosťami. IQ line Touch – radiátor so zabudovaným týždenným termostatom s inteligentnou reguláciou IQ line Bee – Unikátny bezdrôtovo ovládateľný radiátor s možnosťou centrálneho riadenia a riadenia cez internet.

Click on the slide!

Týždenný programovateľný termostat s bezpotenciálovým kontaktom, určený hlavne na ovládanie plynových a elektrických kotlov. Inteligentný termostat s množstvom funkcií za veľmi priaznivú cenu. Nemecká kvalita ale čínska cena !!!  

Click on the slide!

WIN system - WERMA Bezdrôtová informačná sieť pre zvyšovanie efektivity výroby v strojárskom, ťažkom a automobilovom priemysle. Navrhnutá pre bezdrôtové monitorovanie, zber a vyhodnocovanie technických dát až z 50 rôznych strojov.

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2010 JoomlaWorks, a business unit of Nuevvo Webware Ltd.
Detektory úniku plynu
Detektory úniku plynu

GassDetectorZÁKLADNÉ POJMY

Detekcia plynov a pár  je proces, pri ktorom sa meria (sníma), zisťuje alebo kontroluje úroveň koncentrácie plynov a pár, pre ktoré je zariadenie – detektor určený, resp. na ktorý je kalibrovaný.

Detektor plynu je zariadenie na detekciu (meranie), zisťovanie alebo kontrolovanie úrovne určitého plynu alebo pary. Detektor plynu prevádza rozbor určitého plynu (plynnej zmesi), t.j. meria a vyhodnocuje výskyt rôznych plynov a pár v určitom prostredí.

Základné rozdelenie detektorov plynov a pár podľa účinku pôsobenia na človeka a prostredie :

-    Detekcia  plynov horľavých (výbušných) – napr. metán, zemný plyn, propán-bután atď.

-    Detekcia plynov toxických (jedovatých) – napr. oxid uhoľnatý CO, amoniak NH3, sirovodík H2S atď.

-    Detekcia plynov ostatných  - napr. kyslík O2, oxid uhličitý CO2 atď.

Niektoré plyny, napr. oxid uhoľnatý CO, je nielen toxický ale i horľavý, t.j. že vytvára výbušnú zmes so vzduchom. Množstvo (koncentrácia) plynu , kedy sú tieto plyny nebezpečné z hľadiska toxicity, t.j. jedovaté pre človeka, je podstatne nižšia (väčšinou to sú desiatky alebo stovky mg/m3 („ppm“ milióntina objemu v priestore)), než koncentrácia, kedy sa vytvára výbušná zmes, ktorá býva v % objemu (v/v stotiny objemu v priestore).